Yeshiva Ahavas Torah Baranovich

האתר תחת בניה - עמכם הסליחה...

ישיבת אהבת תורה ברנוביץ' מקיפה לימוד, הנצחה, תיעוד ופרסום, כולם קשורים לקהילה היהודית של ברנוביץ', ברוסיה הלבנה לפני השואה.
היא מבוססת בירושלים, ונוסדה על ידי הגאון רבי לייב בארון זצ"ל (במקור: ברנוביץ') ממונטריאול, קנדה, שהיה אחד מבוגרי ישיבת "אהל תורה" בברנוביץ' המהוללים וההישגיים.
בראשה עומד כיום בנו, הרב אלחנון בארון.

אודות ברנוביץ'

Baranovich History
ההיסטוריה של ברנוביץ'
Heritage Tour
טיול שורשים

מכירות פומביות

מכירות קרובת
מכירות קודמות

הירשמו כאן להתעדכן במכירות קרובות

תמכו בנו

Torah Study Center

Donate Now Through CanadaHelps.org!
Canada Helps!

Pay Pal

Canadian Friends of Maor Gershon

Donate Now Through CanadaHelps.org!
Canada Helps!